SiBe, een katholieke dialoogschool
in hartje Knokke en dus vlak bij de deur.

iPadproject 1-op-1

 

Start van het digitale traject

Op het Sint-Bernardusinstituut zijn we al meer dan twaalf jaar bezig met het ontwikkelen (en bijsturen) van een digitale visie en strategie.  We zijn gestart mer twee computerlokalen. Een lokaal kreeg Windowstoestellen als infrastructuur, het andere lokaal werd gevuld met iMacs. Na verloop van tijd schakelden we ook voor de ‘Windowsklas’ over naar Appletoestellen. Die haalden het, zowel qua prestaties als qua deskundigheid, van hun tegengangers.

 

Een versnelling hoger

Vanaf het schooljaar 2013-2014 worden iPads ingezet op onze school. Onze visie is duidelijk: iPads worden door de leerkracht gereserveerd en gebruikt in de lessen waarbij dit een absolute meerwaarde kan zijn.

Tot zelfs in 2022 is deze manier van werken een succesverhaal. Ondertussen hebben we over meer dan 80 iPads. Ze worden dan ook heel vaak gebruikt in verschillende lessen en vakken.

 

De ‘digisprong’

Na acht jaar groeien op vlak van het gebruik van iPads in lessen, zijn we eindelijk klaar om de volgende stap in dit proces te zetten. Vanaf schooljaar 2021-2022 beschikt elke leerling van het eerste jaar over een persoonlijke iPad. Hiermee kunnen we nóg beter aansluiten op de individuele noden van de leerlingen.

 

SELFIE

In 2021 lieten we een SELFIE maken van ons huidige ICT-beleid en -visie. SELFIE is een enquête om de ICT-situatie te evalueren. Het schoolteam en alle leerlingen vulden deze enquête in. U vindt enkele scores hieronder. De resultaten van deze SELFIE worden vanzelfsprekend gebruikt om onze digitale kwaliteitszorg verder te zetten en ontwikkelen.

Resultaten SELFIE 2021

Leerlingen krijgen lessen over 'veiligheid op het internet' 92%
Er worden digitale toestellen ingezet wanneer dit een meerwaarde is voor de les 90%
Digitale infrastructuur op school 88%
Leerkrachten volgen nascholingen digitale tools en didactiek 86%
Digitale technologieën worden gebruikt om aan te sluiten bij de individuele behoeften van de leerlingen 74%

Om tegemoet te komen aan deze laatste categorie, is deze nieuwe stap in onze jarenlange ‘Digisprong’ cruciaal. Via dit 1-op-1-project kunnen de leerlingen nog beter begeleid en bijgestuurd worden op hun eigen niveau (= differentiatie).

FAQ over het iPadproject

We vinden het als school enorm belangrijk dat elke leerling zijn studies in het secundair onderwijs met gelijke middelen kan beginnen, zowel thuis als in de les. De steeds grotere vraag naar ICT-middelen in de les zorgt ervoor dat we kiezen voor het één op één-systeem. Elke leerling beschikt over zijn/haar eigen toestel. De leerling heeft het leermiddel daardoor altijd bij de hand.

Een één-op-één-project geeft ook meer mogelijkheden om op verschillende niveaus de leerstof te oefenen. En het wordt tegelijk mogelijk om meer en doeltreffender te differentiëren. Ook voor leerlingen die leerzorg en ondersteuning nodig hebben is een eigen toestel een pluspunt.

Een tablet is licht en gemakkelijk mee te nemen. Daardoor kan het in en buiten de klas gebruikt worden. Door de afmetingen is het gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in. Het start snel op. Met een opgeladen batterij kan je een hele lesdag doorkomen.

Op het Sint-Bernardusinstituut zijn we al 15 jaar bezig met een ‘Digisprong’. We bouwden een sterke basis op met iPads en andere Apple-producten. We blijven ook kijken naar andere toepassingen die verder staan. Zo werken we bv. ook met Office 365.

Apple zet zich al jaren in om tablets vlot te kunnen gebruiken in het onderwijs. Het ontwikkelde daarnaast ook specifieke software om een groot aantal iPads vlot te beheren en te onderhouden.

Voor de leerkrachten is de iPad een extra troef bij het lesgeven. Dankzij onze jarenlange digitale ervaringen met zowel iPads als leerplatformen als Smartschool, Scoodle, Pelckmans Portaal… zijn onze leerkrachten perfect opgeleid om dit deskundig in te zetten in hun lessen.

Tenslotte zijn de tablets van Apple erg betrouwbaar.

Neen, we gebruiken de iPad als die een meerwaarde is voor de lessen. In sommige lessen zal de iPad vaak gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien zelfs helemaal niet. Wij willen leerlingen leren met verschillende werkvormen omgaan. Daarom blijven ook de leerboeken een belangrijk onderdeel van de lessen. Het regelmatig inschakelen van de iPad zal vanzelfsprekend ook leiden tot minder kopieën en het niet meer moeten aanschaffen van bepaalde extra toestellen (bv. een rekenmachine).

Vanaf 2021-2022 starten de leerlingen van het eerste jaar met een persoonlijke iPad. De tweedejaars werken hun SiBe-carrière af op de manier waarop ze het gewoon zijn: de leerkrachten reserveren iPads van de school wanneer het een meerwaarde voor de les is.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen alle leerlingen van het Sint-Bernardusinstituut een persoonlijke iPad hebben.

Neen, de school installeert vanop afstand de apps op de iPad die nodig zijn voor de lessen. De ‘AppStore’ is niet beschikbaar op de iPad. Je kan dus zelf geen apps installeren.

Als er tijdens het schooljaar een extra app moet geïnstalleerd worden (bv. voor enkele lessen van een bepaald vak), doet de school dit.

De iPad wordt tijdens les- en klasmomenten gebruikt als dit nodig is voor de les.

De iPad wordt niet gebruikt tijdens de pauzes op de speelplaats. Actief bewegen is belangrijk tijdens de pauzes.

Neen, leerlingen brengen hun iPad elke dag mee naar school en nemen hem ’s avonds terug mee naar huis.

De iPad wordt gratis in bruikleen gegeven. Je betaalt wel een waarborg (€30), een verzekering (€55) en een hoes (€40). Het spreekt voor zich dat je goed voor het toestel moet zorgen.

Bij schade of verlies van de iPad, de hoes of de oplader zijn er wel kosten aan verbonden.

Heeft u ondertussen nog vragen? Contacteer ons via info@sibe.be of 050 60 79 27.