SiBe, een katholieke dialoogschool
in hartje Knokke en dus vlak bij de deur.

iPadproject 1-op-1

 

Start van het digitale traject

Op het Sint-Bernardusinstituut zijn we reeds meer dan twaalf jaar bezig met het ontwikkelen (en bijsturen) van een digitale visie en strategie.  Destijds startten we met het inrichten van twee computerlokalen. Een lokaal kreeg Windowstoestellen als infrastructuur, het andere lokaal werd gevuld met iMacs. Na verloop van tijd schakelden we ook voor de ‘Windowsklas’ over naar Appletoestellen. Die haalden het, zowel qua prestaties als qua deskundigheid, van hun tegengangers.

 

Een versnelling hoger

Vanaf het schooljaar 2013-2014 worden iPads ingezet op onze school. Onze visie is duidelijk: iPads worden door de leerkracht gereserveerd en ingezet voor de lessen waarbij dit een absolute meerwaarde kan zijn.

Tot zelfs in 2021 blijkt deze manier van werken een succesverhaal. Ondertussen beschikken we over meer dan 80 iPads. Ze worden dan ook heel vaak gebruikt in verschillende lessen en vakken.

 

De ‘digisprong’

Na acht jaar groeien op vlak van het gebruik van iPads in lessen, zijn we eindelijk klaar om de volgende stap in dit proces te zetten. Vanaf schooljaar 2021-2022 zal elke leerling van het eerste jaar over een persoonlijke iPad beschikken. Hiermee kunnen we nóg beter aansluiten op de individuele noden van de leerlingen.

 

SELFIE

In 2021 lieten we een SELFIE maken van ons huidige ICT-beleid en -visie. SELFIE is een enquêtetool van de Europese Commissie en wordt door verschillende Europese scholen gebruikt om de ICT-situatie te evalueren. Alle leerlingen, leerkrachten en directieleden vulden deze enquête in. U vindt enkele scores hieronder. De resultaten van deze SELFIE worden vanzelfsprekend gebruikt om onze digitale kwaliteitszorg verder te zetten en ontwikkelen.

Resultaten SELFIE 2021

Leerlingen krijgen lessen over 'veiligheid op het internet' 92%
Er worden digitale toestellen ingezet wanneer dit een meerwaarde is voor de les 90%
Digitale infrastructuur op school 88%
Leerkrachten volgen nascholingen digitale tools en didactiek 86%
Digitale technologieën worden gebruikt om aan te sluiten bij de individuele behoeften van de leerlingen 74%

Om tegemoet te komen aan deze laatste categorie, is deze nieuwe stap in onze jarenlange ‘Digisprong’ cruciaal. Via dit 1-op-1-project kunnen de leerlingen nog beter begeleid en bijgestuurd worden op hun eigen niveau (differentiatie).

FAQ over het iPadproject

We vinden het als school enorm belangrijk dat elke leerling zijn studies in het secundair onderwijs met gelijke middelen kan aanvatten, zowel thuis als in de les. De steeds grotere vraag naar ICT-middelen in de les zorgt ervoor dat we kiezen voor het één op één-systeem, waarbij elke leerling beschikt over zijn/haar eigen toestel. De leerling heeft het leermiddel daardoor altijd bij de hand.

Een één-op-één-project geeft bovendien meer mogelijkheden om op verschillende niveaus de leerstof te oefenen. Het wordt tegelijk mogelijk om meer en doeltreffender te differentiëren. Ook voor leerlingen met ontwikkelings- of leerproblematieken bestaan er extra mogelijkheden om zorg en ondersteuning te voorzien als men zowel thuis als in de les over een eigen toestel beschikt.

Een tablet is een licht toestel dat erg mobiel is. Daardoor kan het in en buiten de klas gebruikt worden. Door de afmetingen is het gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in. Het start snel op. Met een opgeladen batterij kan je een ganse lesdag doorkomen.

Op het Sint-Bernardusinstituut zijn we al 15 jaar bezig met een ‘Digisprong’. Gedurende al die jaren bouwden we een sterke basis op met iPads en andere Apple-producten. Daarnaast zijn we ook niet blind voor andere toepassingen die verder staan (zo werken we bv. ook met Office 365).

Ten tweede zet Apple zich al jaren sterk in om tablets handig te kunnen gebruiken in het onderwijs. Het ontwikkelde daarnaast ook specifieke software om een groot aantal iPads vlot te beheren en te onderhouden.

Ook de leerkracht beschikt over mogelijkheden om de controle over het lesgebeuren te behouden wanneer de leerlingen in de les met de iPad aan de slag zijn. Dankzij onze jarenlange digitale ervaringen met zowel iPads als leerplatformen als Smartschool, Scoodle, Pelckmans Portaal… zijn onze leerkrachten ook perfect opgeleid om dit deskundig in te zetten in hun lessen.

Tenslotte hebben we ook de ervaring dat de tablets van Apple enorm betrouwbaar zijn.

We blijven de iPad inzetten wanneer dit een absolute meerwaarde betekent in de lessen. In sommige lessen zal de iPad zeer vaak gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien zelfs helemaal niet. Het is immers goed dat leerlingen tijdens hun schooldag met verschillende werkvormen omgaan. Daarom blijven ook de leerboeken een belangrijk onderdeel van de lessen. Het regelmatig inschakelen van de iPad zal vanzelfsprekend ook leiden tot minder kopieën en het niet meer moeten aanschaffen van bepaalde extra toestellen (bv. een rekenmachine).

Vanaf 2021-2022 starten de leerlingen van het eerste jaar met een persoonlijke iPad. De tweedejaars werken hun SiBe-carrière af op de manier waarop ze het gewoon zijn: de leerkrachten reserveren iPads van de school wanneer het een meerwaarde is voor de les.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen alle leerlingen van het Sint-Bernardusinstituut een persoonlijke iPad hebben.

De school installeert vanop afstand de apps op de iPad die nodig zijn voor de lessen. De ‘AppStore’ zal niet beschikbaar zijn op de iPad. Je zult dus zelf geen apps kunnen installeren.

Als er tijdens het schooljaar een extra app moet geïnstalleerd worden (bv. voor enkele lessen van een bepaald vak), zal de school dit opnieuw vanop afstand in orde kunnen brengen.

De iPad wordt tijdens les- en klasmomenten, zowel binnen als buiten het schooldomein, gebruikt als dit noodzakelijk is voor de les of door de leraar wordt toegestaan.

De iPad wordt niet gebruikt tijdens de recreatiemomenten op de speelplaats. Actief bewegen is belangrijk tijdens de pauzes. De iPad wordt vanzelfsprekend steeds uit de buurt van eten en drinken gehouden.

Leerlingen hebben hun iPad elke dag bij op school en nemen hem ’s avonds terug mee naar huis. We voorzien op school geen plaatsen waar de iPad op een veilige manier kan bewaard worden tot de volgende dag.

De iPad wordt gratis in bruikleen gegeven. Je betaalt wel een verzekering en een hoes. Het spreekt voor zich dat je goed voor het toestel moet zorgen.

Bij schade of verlies van de iPad, de hoes of de oplader zijn er wel kosten aan verbonden.

Er volgen de komende dagen nog meer FAQ-categorieën. Hou deze pagina dus zeker in de gaten.

Heeft u ondertussen nog vragen? Contacteer ons via info@sibe.be of 050 60 79 27.