Katholieke middenschool
in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

Laatste update:

Brief verdraagzaamheidsdag, excursie Zwin, infoavond Frans