SiBe, een katholieke dialoogschool
in hartje Knokke en dus vlak bij de deur.

Studieaanbod 1e jaar (2021-2022)

(capaciteit eerste jaar 200 leerlingen)

Studieaanbod 2e jaar (2021-2022)

Verklarende woordenlijst

  • Leerlingen die sterk zijn het desbetreffende vak, krijgen verdiepende opdrachten. Zo kunnen ze hun talenten en interesses verder ontwikkelen. We stimuleren hierbij zelfstandig werk en onderzoekende vaardigheden.
  • Leerlingen die moeite hebben met een vak of enkele vakken, krijgen remediërende opdrachten om hen de kans te geven opnieuw aansluiting te vinden bij de andere leerlingen. Als ze de leerstof onder de knie hebben, kunnen zij ook verdiepende opdrachten krijgen.

STEM is een letterwoord dat staat voor ScienceTechnologyEngineeringMathematics.

De term STEM wordt internationaal gebruikt om wetenschappen, technologie en wiskunde in het onderwijs te benoemen. In ons land kreeg die term vorm in een grootschalig actieplan van de Vlaamse regering. Het doel is om de wetenschappelijke kennis van leerlingen te verhogen, het aantal leerlingen in STEM-richtingen te verhogen (zowel in het secundair als het hoger onderwijs) en om meer meisjes in die richtingen te laten doorstromen.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands.

Wij kiezen op onze school voor de combinatie van aardrijkskunde en Engels.

Let op: CLIL is een keuze. Er kan dus ook altijd gekozen worden om aardrijkskunde in het Nederlands te volgen.

De design thinking methode is een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Het is een instinctieve benadering om te vernieuwen en te innoveren op basis van onder andere technologieën.