SiBe, een katholieke dialoogschool
in hartje Knokke en dus vlak bij de deur.

Visie

De digitale impact op de huidige wereld en maatschappij is overduidelijk. Het correct en efficiënt gebruiken van het overaanbod aan apps, websites, toestellen… is vandaag een van onze grootste uitdagingen.

Digitale basisvaardigheden, inzicht in computersystemen en computationeel denken zijn sinds de grote vernieuwing van het secundair onderwijs in schooljaar 2019-2020 dan ook meer dan terecht de drie grote pijlers van het nieuwe ‘Gemeenschappelijk leerplan ICT’.

ICT-aanpak op SiBe

Het Sint-Bernardusinstituut organiseert binnen het keuzegedeelte van het eerste jaar een vak ICT. Binnen dit wekelijkse lesuur worden de algemene digitale schoolafspraken geïntroduceerd en worden de twaalf ICT-leerplandoelstellingen behandeld.

Drie thema’s krijgen hierbij extra aandacht:

 • Digitale softwarebasisvaardigheden: tijdens de lessen tekstverwerking en presentaties worden de twee grootste softwarepakketten vergeleken: Office365 (Microsoft) als iWork (Apple).
 • Mediawijsheid: we streven enkele competenties na die iedereen nodig heeft om actief en bewust deel te nemen aan onze huidige samenleving vol (sociale) media.
 • Computationeel denken: probleemoplossend denken (zowel online als offline) en programmeren.

Daarnaast zetten ook alle leerkrachten in op ICT. Alle leerlingen en leerkrachten krijgen een persoonlijke iPad ter beschikking, waardoor deze ICT-integratie zo vlot mogelijk verloopt.

Smartschool

Elke leerling, ouder/voogd en personeelslid heeft een account op Smartschool. Wij gebruiken dit digitaal schoolplatform voor heel wat zaken:

 • correspondentie/brieven
 • vastleggen oudercontacten
 • lesagenda
 • communicatie
 • digitale aanvullingen bij de vakken
 • schoolkalender
 • samenwerking
 • leerlingvolgsysteem

Privacy

Als u vragen hebt inzake de privacywetgeving en toepassing daarvan op onze school, kunt u steeds terecht bij privacy@sibe.be.