SiBe, een katholieke dialoogschool
in hartje Knokke en dus vlak bij de deur.

Informatie studieaanbod eerste jaar (2020-2021)

2020-2021 Basisopties 1e jaar KLASSIEKE TALEN

Klassieke talen

Leerlingen die een uitgesproken interesse hebben voor talen, cultuur en geschiedenis. Ze hebben met gemak de lagere school afgewerkt en hebben uitdaging nodig. Zij zijn bovendien bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Klassieke talen is eerder een voorbereiding op een richting binnen ASO.

2020-2021 Basisopties 1e jaar MODERNE TALEN

Moderne talen

Voor leerlingen die gemotiveerd zijn om te studeren en een brede algemene vorming willen met de focus op de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Door ondersteuning en verdieping van de hoofdvakken kan de leerstof grondig ingeoefend worden.

Moderne talen is eerder een voorbereiding op een richting binnen ASO.

2020-2021 Basisopties 1e jaar STEM-WETENSCHAPPEN

STEM-wetenschappen

Leerlingen die sterk zijn voor wiskunde en een grote interesse hebben voor wetenschap en techniek. Het zijn doorzetters met zin voor orde en nauwkeurigheid. Hun talent voor probleemoplossend denken wordt verder ontwikkeld door verschillende projectwerken. Alle onderdelen komen aan bod: wetenschappen, techniek, ontwerpen (design thinking), wiskunde en programmeren.

STEM-wetenschappen is eerder een voorbereiding op een richting binnen ASO.

2020-2021 Basisopties 1e jaar MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Maatschappij en welzijn

Leerlingen met een brede interesse voor de maatschappij en de mens. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met anderen. Kunnen samenwerken is een belangrijke troef. Via aangereikte projecten gaan de leerlingen onderzoekend leren. Ze leren creatief denken en er is plaats om eigen keuzes te maken en talenten te ontwikkelen.

Maatschappij en welzijn is eerder een voorbereiding op een richting binnen TSO.

2020-2021 Basisopties 1e jaar STEM-TECHNIEKEN

STEM-technieken

Voor leerlingen die willen proeven van alles wat in de nijverheid aanwezig is. Elektriciteit, mechanica, hout, bouw. Leerlingen kunnen ontdekken waar ze later in verder willen. Nieuwe kennis wordt toegepast in werkstukken waar handvaardigheid een handige troef is.

STEM-technieken is eerder een voorbereiding op een richting binnen TSO.

Informatie studieaanbod tweede jaar (2020-2021)

2020-2021 Basisopties 2e jaar LATIJN

Latijn

Op taalvlak staat grammatica en woordenschat op het menu. Je leert de technieken om zinnen te ontleden om die beter te kunnen begrijpen en te vertalen naar het Nederlands. Op vlak van cultuur leer je de Romeinse beschaving en zijn invloed op de beschaving van vandaag kennen.

2020-2021 Basisopties 2e jaar MODERNE WETENSCHAPPEN & ECONOMIE

Moderne wetenschappen & economie

In de lessen wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke methode. De exacte wetenschappen fysica en scheikunde komen er aan bod. Elektriciteit, energie, massadichtheid, moleculen en atomen, licht en geluid zijn belangrijke begrippen die uitgediept worden in de lessen.

In de lessen economie maak je kennis met heel wat maatschappelijke zaken zoals een gezin, bedrijven, overheid, het buitenland… Hoe komen zij aan inkomen, hoe kan je het geld besteden, sparen…?

2020-2021 Basisopties 2e jaar MODERNE WETENSCHAPPEN & STEM

Moderne wetenschappen & STEM

In STEM leer je probleemoplossend denken. Via allerlei projecten ga je op ontdekking door de wetenschap en de wiskunde. Via praktische proeven maak je kennis met technieken om werkstukken op een creatieve manier te realiseren en te onderzoeken.

In de lessen wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke methode. De exacte wetenschappen fysica en scheikunde komen er aan bod. Elektriciteit, energie, massadichtheid, moleculen en atomen, licht en geluid zijn belangrijke begrippen die uitgediept worden in de lessen.

2020-2021 Basisopties 2e jaar MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn = actief leren, creatief handelen en technisch denken.

Ben je sociaal en ga je graag om met mensen? Heb je aanleg en belangstelling voor voeding en gezondheid? Heb je interesse voor (sociale) wetenschappen? Spreekt actief leren, creatief handelen en technisch denken je aan? Ben je praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming belangrijk? Wil je na het secundair onderwijs nog verder studeren? Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector?

Dan is ‘Maatschappij en welzijn’ echt iets voor jou! Je kiest dan voor een sociale richting die theoretisch én praktisch onderbouwd is. In deze richting krijg je een goede voorbereiding op verdere studies.

2020-2021 Basisopties 2e jaar STE(a)M-TECHNIEKEN

STE(a)M-technieken

Je hebt interesse in techniek. Je leert nauwkeurig en veilig om te gaan met materialen en toestellen om te boren, solderen… Je leert hoe je een technische tekening moet lezen en hoe die zelf te maken. Je krijgt ook een inleiding in de theorie van mechanica en elektriciteit en je leert elektrische schakelingen en mechanische overbrengingen begrijpen.

Het moet de leerling in staat stellen om het STEM-gebied (Science, Technology, Engineering en Mathematics) te gaan verbinden met ‘Arts‘. Hiermee doelen we op de kunst om nieuwe innovatie, nieuwe ontwerpprincipes, ontwerp op aanvraag, uitstraling, aantrekkelijkheid van het product, duurzaamheid… toe te passen.

STE(a)M heft de beperkingen op van STEM en vervangt ze door verwondering, kritiek, onderzoek en innovatie.
STE(a)M tilt het STEM-gebied op een hoger niveau!