Katholieke middenschool
in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

Zorg

Onze school wil voor een goed leef- en leerklimaat zorgen.
Voor leerlingen met een officieel attest van dyslexie, dyscalculie, dysorthografie… wordt een handelingsplan samengesteld.
Andere maatregelen kunnen altijd besproken worden met de directeur of mevrouw Desmet.
De school voorziet ook voor een aantal vakken inhaallessen.
De regeling daarvoor wordt bij het begin van elk schooljaar
opnieuw opgemaakt.