Katholieke middenschool
in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

GOK

GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen.

Onze school doorloopt ondertussen zijn derde COK-cyclus. GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen. Dat wil zeggen dat elk kind zoveel mogelijk kansen moet krijgen op kwaliteitsonderwijs. In deze cyclus werken we rond deze thema’s: preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden (= het voorkomen van en helpen bij ontwikkelings- en leerproblemen) en socio-emotionele ontwikkeling (= je goed in je vel voelen). Hoe we het aanpakken, kan u in ons actieplan (versie 13/11/2017) lezen.

Ons tweede GOK-jaar zit er ondertussen alweer op. Dankzij de enquêtes van vorig jaar (afgenomen bij schoolteam, leerlingen en ouders) hadden we een goed beeld van wat er op onze school nog nodig was om iedereen zo veel mogelijk kansen te geven op goed onderwijs. Uit die enquêtes is dan ook ons nieuw GOK-actieplan gegroeid.

Ondertussen zijn we een jaar verder… en is er al heel wat gebeurd op onze school, zichtbaar, maar heel vaak ook achter de schermen. Om de effecten van onze inspanningen te meten, hebben we ook dit jaar weer een uitgebreide vragenronde gehouden. Opnieuw mochten schoolteam, leerlingen en ouders hun mening geven! De belangrijkste vaststellingen vindt u hier. (opmerking: dit is een keynote-bestand)

Klik hier voor de visietekst.

Klik hier voor het verdraagzaamheidsplan van de school.