Katholieke middenschool
in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

GOK

GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen.

Onze school is dit schooljaar zijn vierde COK-cyclus gestart. GOK staat voor Gelijke Onderwijskansen. Dat wil zeggen dat elk kind zoveel mogelijk kansen moet krijgen op kwaliteitsonderwijs.De thema’s waar we rond zullen werken, worden dit trimester bepaald. Hiervoor raadplegen we het schoolteam, de ouders en de leerlingen. Daar zijn we nu volop mee bezig.In de vorige cyclus werkten we rond deze thema’s: preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden (= het voorkomen van en helpen bij ontwikkelings- en leerproblemen) en socio-emotionele ontwikkeling (= je goed in je vel voelen). Hoe we het aangepakt hebben, kan u in ons actieplan (versie 13/11/2017) lezen.

Klik hier voor de visietekst.

Klik hier voor het verdraagzaamheidsplan van de school.