Katholieke middenschool
in hartje Knokke en dus vlakbij de deur.

Basisopties 1e jaar:

(capaciteit eerste jaar 200 leerlingen)

Nieuwe lessentabel eerste jaar voor schooljaar 2019-2020! 

Lessentabel leerlingen 1e jaar 2019-2020

Uitleg workshops

Basisopties eerste jaar (2018-2019)
Algemene vorming
AAV STEM
Klassieke vorming
Technische vorming
Nijverheidstechnieken Gezinstechnieken
Basisvorming (27u) Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u
Nederlands 5u Nederlands 5u Nederlands 5u Nederlands 5u Nederlands 5u
Frans 4u Frans 4u Frans 4u Frans 4u Frans 4u
Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 2u Aardrijkskunde 2u Aardrijkskunde 2u Aardrijkskunde 2u Aardrijkskunde 2u
Natuurwetsch. 2u Natuurwetsch. 2u Natuurwetsch. 2u Natuurwetsch. 2u Natuurwetsch. 2u
Geschiedenis 1u Geschiedenis 1u Geschiedenis 1u Geschiedenis 1u Geschiedenis 1u
Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u
Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u
Plastische opv. 2u Plastische opv. 2u Plastische opv. 2u Plastische opv. 2u Plastische opv. 2u
Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u
Keuzedeel (5u) Wiskunde (*) 1u Wiskunde (*) 1u Wiskunde (*) 1u Wiskunde (*) 1u
Frans 2u Frans 1u Frans 1u Frans 1u
Engels 1u
Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u
Stem 2u Klassieke vorming 4u Nijverheidstechn. 2u Gezinstechnieken 2u

In het eerste leerjaar van de eerste graad bieden wij 5 mogelijke opties aan:
Algemene Vorming, Algemene Vorming met STEM, Klassieke Vorming, Nijverheidstechnieken en Gezinstechnieken.
Bekijk de tabel voor een overzicht.

 

(*) Het extra uur wiskunde wordt gebruikt om dezelfde leerstof extra in te oefenen.

(**) In het uurtje ‘Seminarie’ organiseert de school een aantal lessen die, afhankelijk van de optie en het jaar waarin de leerling zit, extra ondersteuning kunnen bieden. Er worden verschillende vakken zoals Wetenschappelijk Werk, Socio-Economische initiatie, informatie- en communicatietechnologie, leren leren, STV, ME en Leefsleutels aangeboden.

Basisopties 2e jaar

In het eerste leerjaar van de eerste graad bieden wij 5 mogelijke opties aan:
Moderne Wetenschappen, Moderne Wetenschappen + STEM, Latijn, Mechanica-Elektriciteit en Sociale en Technische Vorming
Bekijk de tabel voor een overzicht.

Basisopties tweede jaar
MW MW+STEM Latijn ME STV
Basisvorming (24u) Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u Godsdienst 2u
Nederlands 4u Nederlands 4u Nederlands 4u Nederlands 4u Nederlands 4u
Frans 3u Frans 3u Frans 3u Frans 3u Frans 3u
Engels 2u Engels 2u Engels 2u Engels 2u Engels 2u
Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde 1u Aardrijkskunde 1u
Natuurwetsch. 1u Natuurwetsch. 1u Natuurwetsch. 1u Natuurwetsch. 1u Natuurwetsch. 1u
Geschiedenis 2u Geschiedenis 2u Geschiedenis 2u Geschiedenis 2u Geschiedenis 2u
Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u Lichamelijke opv. 2u
Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u Muzikale opv. 1u
Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u Techniek 2u
Keuzedeel (8u) Wetenschappelijk werk 3u Wetenschappelijk werk 2u Latijn5u M.-E. Praktijk 3u S.T.V. Praktijk 3u
Socio-Economische Initiatie 2u Socio-Economische Initiatie 2u M.-E. Theorie 2u S.T.V. Theorie 2u
Wiskunde 1u STEM 2u Wiskunde 1u Wiskunde 1u Wiskunde 1u
Frans 1u Frans 1u Frans 1u Frans 1u Frans 1u
Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u Seminarie (**) 1u

(*) De wiskunde in de richtingen met technische vorming bevat minder verdieping in vergelijking tot de wiskunde in Moderne Wetenschappen en Latijn.

(**) Seminarie in het tweede jaar is een combinatie van I.C.T. , leefsleutels en Leren Leren

Graag wat meer info?

Meer info over onze verschillende basisopties: klik hier.

Hoe begeleiden wij de leerlingen bij hun studiekeuze?

SIBE_OnzeSchool_Basisopties_03 SIBE_OnzeSchool_Basisopties_05

Leefsleutels

In de lessen Leefsleutels wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden.
Klik hier  als u wilt weten waarrond gewerkt wordt in het eerste en/of tweede jaar.

Wat na het tweede jaar?

U vindt hier meer informatie.  Deze pdf van een powerpoint bestaat uit 2 delen: in het eerste deel vindt u het studiekeuzetraject terug dat onze tweedejaars doorlopen, in het tweede deel krijgt u meer uitleg over de 4 onderwijsvormen, de scholen in onze scholengemeenschap en u krijgt ook een overzicht interessante tools en to do voor ouders.